top of page

Koninklijke Onderscheiding artistiekleider Dickensacademy Ada Huis in ’t Veld


Mevrouw Huis in 't Veld is een bekendheid in de muziek- en theaterwereld in Drunen en verre omstreken. Van 1996 tot en met 2013 heeft zij met haar Muziektheater Applaus musicalproducties in eigen beheer op de planken gebracht en daarbij de deelnemers vanaf 17 jaar geholpen zich te ontwikkelen en te ontplooien op het gebied van zang, dans en spel.

Sinds 2006 is mevrouw Huis in ’t Veld als vrijwilligster betrokken bij de artistieke uitvoering van het jaarlijkse Dickensfestijn in Drunen. In 2014 trad zij als bestuurslid toe tot de Stichting Dickens Festijn en heeft zij het artistiek leiderschap van de in 2015 opgerichte eerste Nederlandse 'Dickens Academy' op zich genomen. Deze Dickens Academy biedt alle deelnemers aan het Festijn, individueel of in groepen, vier workshops aan. In deze workshops worden figuranten opgeleid tot personages uit de boeken van Charles Dickens. Daarnaast wordt op initiatief van de Academy een sfeervolle Dickens Street (Victoriaans straatje van vijftien gevels) gerealiseerd, waarin alle figuranten tot hun recht komen.

Burgemeester Jan Hamming reikte de onderscheiding uit Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens een bijzondere vergadering van het bestuur van het Dickens Festijn Drunen.


bottom of page