top of page

Charles Dickens

 

Charles John Huffam Dickens (Landport bij Portsmouth, 7 februari 1812 – Gad's Hill Place in Rochester (Kent), 9 juni 1870) was één van de belangrijkste Engelse schrijvers tijdens het Victoriaans tijdperk en de eerste literaire chroniqueur van de grootstad middenin de industriële revolutie. Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef hij Engelands populairste schrijver. Hij verwierf bekendheid met The Pickwick Papers (The posthumous papers of the Pickwick Club) dat vanaf 1836 maandelijks verscheen. Daarna verschenen Oliver Twist in het door hem geredigeerde tijdschrift Bentley's Miscellany in 1837-1838, Nicholas Nickleby in 1838-1839, The Old Curiosity Shop en Barnaby Rudge beiden in 1841. Zijn beroemdste romans zijn David Copperfield (1849-1850, deels autobiografisch), Great Expectations (1860-1861), Oliver Twist, Nicholas Nickleby en A Christmas Carol (boek) (1843) . A tale of two cities staat met 200 miljoen exemplaren op nummer zeven van 's werelds meest verkochte boeken.[1] Kenmerkend voor zijn verhalen zijn de sociale misstanden, de verhaalopbouw, de cartooneske karakters en de humor.

The Pickwick Papers

Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sportieve’ Nathaniël Winkle) is eigenlijk nauwelijks een roman te noemen. Het lijkt vooral in het begin een losse bundeling schetsen van komische gebeurtenissen en ontmoetingen met merkwaardige figuren (zoals de verlopen acteur en oplichter Alfred Jingle), aaneengeregen door postkoetsen en herbergen. Er is slechts sprake van een minimale intrige, die ook nog eens regelmatig wordt onderbroken door ingelaste, op zich zelf staande vertellingen. Toch vormt het werk tegelijkertijd een hechte eenheid, niet alleen door de dominante aanwezigheid van de goedhartige, wat wereldvreemde Samuel Pickwick en diens 'Sancho Panza' en tegenspeler Sam Weller, maar ook door de in deze twee tegenpolen reeds gesuggereerde thematiek: schijn en werkelijkheid, idealisme en pragmatiek worden in het verhaal voortdurend tegen elkaar afgezet, van Pickwicks ‘wetenschappelijke waardering’ voor een waardeloze steen met een schijnbaar cryptisch opschrift, via een scherpe satire op de verkiezingen in Eatenswill, tot Pickwicks ervaringen in de gevangenis. Het zien van de werkelijkheid kan het centrale thema worden genoemd van de roman. De aanvankelijk zowel letterlijk als figuurlijk bijziende Pickwick leert geleidelijk beter zien, maar tegelijkertijd weet hij zijn onschuld te behouden en leert de scepticus Sam Weller van zijn kant uit geleidelijk de idealiserende goedertierenheid van Pickwick zien als van grote waarde.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Pickwick_Papers

 

A Christmas Carol 

A Christmas Carol is een Victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zich zijn leven lang heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest.

 

Het verhaal begint op kerstavond, precies zeven jaar na de dood van Jacob Marley, Scrooges zakenpartner, met wie hij ooit hun bedrijf, "Scrooge & Marley", begon. Scrooge en zijn boekhouder Bob Cratchit zijn aan het werk op het kantoor, met Cratchit in een slecht verwarmde ruimte - slachtoffer van de gierigheid van Scrooge. Fred, een neef van Scrooge, komt langs om zijn oom een 'gelukkig kerstfeest' te wensen en hem uit te nodigen voor het kerstdiner op eerste kerstdag. Scrooge stuurt hem weg met opmerkingen als "Bah! Onzin!". De heren die daarna binnenkomen om te collecteren voor de armen worden door Scrooge afgepoeierd met de opmerkingen dat de werkhuizen en de armenwet voldoende zijn voor de armen. Als de heren antwoorden dat ze sterven zouden verkiezen boven terecht komen in een armenhuis, antwoordt Scrooge "Als ze liever sterven ... dan moeten ze dat maar doen en zo de overbevolking verminderen". Aan het eind van de dag stemt Scrooge grommend in met een vrije dag voor Cratchit op eerste kerstdag, mits hij de tweede kerstdag ter compensatie dan eerder komt.Scrooge gaat laat naar huis. Als hij de sleutel in het slot steekt, schrikt hij als de klopper op de deur de vorm krijgt van het spookachtige gezicht van Marley. Dit is het begin van een gedenkwaardige nacht. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol_(boek)

Oliver Twist

De protagonist, Oliver Twist, wordt geboren in diepe armoede. Zijn moeder sterft kort na zijn geboorte en zijn vader is onbekend. Oliver belandt na acht jaar in een weeshuis te hebben gezeten in een zogenaamd workhouse (werkhuis voor armen) in een niet bij naam genoemde stad. In het huis heerst een streng regime. De jongens die hier werken krijgen altijd maar weinig te eten. Wanneer Oliver door de anderen wordt aangespoord om op een dag extra voedsel te vragen, zijn de rapen gaar. Oliver wordt voor straf uit het werkhuis geplaatst en aangeboden als knecht voor een aantal mannen. Hij belandt bijna bij een schoorsteenveger, maar komt uiteindelijk bij Mr. Sowerberry, een begrafenisondernemer. Die behandelt Oliver relatief goed, maar kan hem niet houden als hulpje omdat zijn vrouw, met wie hij in scheiding ligt, Oliver niet mag. Bovendien wordt Oliver het doelwit van pesterijen door de andere helper van Mr. Sowerberry, Noah Claypole. Op een dag gaat Noah zover, dat Oliver zich niet meer kan beheersen en hem te lijf gaat. Mrs. Sowerberry kiest de kant van Noah en straft Oliver, die 's nachts besluit om weg te lopen. Na wat omzwervingen belandt hij in Londen.Dodger introduceert Oliver aan FaginIn Londen ontmoet Oliver de jonge zakkenroller Jack Dawkins, die in de onderwereld van Londen beter bekend is als Artful Dodger. Hij biedt Oliver een maaltijd aan en stelt hem voor aan Fagin, die volgens Dodger iemand als Oliver goed kan gebruiken. Fagin is een oudere dief, die een bende van jeugdige zakkenrollers leidt. Oliver is eerst niet op de hoogte van Fagins criminele praktijken, tot hij op een dag wordt meegenomen door Dodger en een jongen genaamd Charley Bates om hen te helpen een slag te slaan. Dodger en Charley stelen voor Olivers neus de zakdoek van een oudere man genaamd Mr. Brownlow. Zodra de drie jongens wegvluchten, wordt Oliver als enige gearresteerd. .........

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist

 

David Copperfield

Het verhaal vertelt het leven van David Copperfield van zijn kindertijd tot volwassenheid. David is geboren in Engeland rond 1810. Zijn vader overlijdt voordat hij is geboren en zeven jaar later trouwt zijn moeder met Mr. Murdstone. David heeft een hekel aan zijn stiefvader en diens zuster Jane die ook in huis komt wonen. Terecht, want Mr. Murdstone mishandelt David omdat hij achterloopt met zijn studie. Bovendien staat Mr. Murdstone geen enkele affectie toe tussen David en zijn moeder, noch met het lieve dienstmeisje (Clara) Peggotty. Jane Murdstone is al net zo erg als haar broer. Tijdens een pak slaag bijt David zijn stiefvader, waarna hij naar een kostschool, Salem House, wordt gestuurd, waar schoolhoofd Mr. Creackle met harde hand regeert. David raakt bevriend met James Steerforth en Tommy Traddles (die in Dickensiaanse stijl vertrekken en later in de roman terugkeren).Als David in de vakantie thuis komt heeft zijn moeder weer een zoontje gekregen. Kort nadat David terugkeert naar Salem House komen zijn moeder en zijn broertje te overlijden en David moet onmiddellijk naar huis komen. Mr. Murdstone stuurt hem nu naar een fabriek in Londen waarvan hij mede-eigenaar is. De gruwelijke realiteit van het fabrieksarbeidersbestaan weerspiegelt Dickens' eigen ervaringen. David sluit een hechte vriendschap met zijn vriendelijke huisbaas Wilkins Micawber. Mr. Micawber wordt naar de gevangenis gestuurd omdat hij bankroet is gegaan en David besluit uit de fabriek weg te lopen.Teruggaan naar Mr. Murdstone is voor David geen optie. Hij loopt helemaal van Londen naar Dover, waar zijn enige bekende verwante, zijn excentrieke tante Betsey Trotwood, woont. Zij stemt ermee in hem op te voeden, ondanks een bezoek van Mr. Murdstone om de voogdij op te eisen.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Copperfield

A tale of Two Cities

A Tale of Two Cities beschrijft de situatie in de periode direct voorafgaand aan de Franse Revolutie, de demoralisering en onderdrukking van de Franse boeren door de oude aristocratie, maar vervolgens ook de wreedheid van de revolutionairen jegens die aristocratie direct na de revolutie. Tegelijkertijd schetst Dickens parallelle sociale patronen in het toenmalige LondenDe roman begint met een van de beroemdste zinnen uit de wereldliteratuur:Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden,het was de eeuw van wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid,het was het tijdvak van het geloof, het was het tijdvak van ongeloof,het was het jaargetijde van het licht, het was het jaargetijde van duisternis,het was de lente van de hoop, het was de winter van de wanhoop[1]Ingekleurde illustratie door Dickens vaste illustrator "Phiz": De 4 JacquesHet boek beschrijft op parallelle wijze diverse levens, met name die van de eerbare Franse aristocraat Charles Darnay, die slachtoffer wordt van de razernij van de revolutie, en van Sydney Carton, een drankzuchtige Britse advocaat die verliefd is op Darnays vrouw Lucie Manette, de derde hoofdpersoon. Uiteindelijk groeit Carton uit tot de tragische held van het verhaal: als Darnay door de Franse revolutionairen ter dood wordt veroordeeld, redt Carton zijn leven en bestijgt uiteindelijk in diens plaats het schavot.

 

Bron:Wikipedia. A tale of Two Cities..

 

bottom of page