top of page

Reglement Kerstmarkt tijdens Dickensfestijn Drunen

1. De kerstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Dickensfestijn Drunen. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de regels en bepalingen van de organisatie.
 

2. Het verkopen van etenswaar en drank is beperkt en alleen in overleg met de organisatie mogelijk. Tevens geldt hiervoor een opslag (Zie aanmeldpagina)  Promotionele activiteiten van merken, zoals samplen, flyeren of commerciële merkbekendheid vergroten, kan enkel in overleg met de organisatie en hiervoor gelden andere prijzen.
 

3. Aanmelden kan tot 30 november en alléén door het aanmeldformulier via de site naar ons te verzenden. Dit geldt als ontvangst van uw inschrijving. Na binnenkomst zal de organisatie van de Kerstmarkt op het Dickensfestijn Drunen uw inschrijving gaan behandelen. De organisatie bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of de aanmelding past op de kerstmarkt. Zij heeft daarbij tevens aandacht voor onder andere branchebescherming, kwaliteit en originaliteit. Tevens wil de organisatie op deze wijze de relatie met kerst waarborgen. Toewijzing plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst aanmelding en door de organisatie. Na akkoord van de organisatie ontvangt u via de mail een factuur, welke tevens een bevestiging van inschrijving is. U treft in deze mail tevens uw kraamnummer en de locatie van de kraam aan. Door het voldoen van de factuur vóór 1 december is uw deelname definitief en verklaart u zich akkoord met de inschrijving/deelname en het reglement. Hebben wij echter géén betaling ontvangen vóór 1 december, dan vervalt de reservering van de kraam. De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.
 

4. In de deelnameprijs is inbegrepen: de huur van een overdekte marktkraam van 4 x 1.20 meter en standplaats, de bezorgkosten van de marktkraam, de muzikale omlijsting van de markt, attracties, landelijke promotie/ publiciteit en persberichten. Heeft u geen marktkraam nodig dan wijzigt er niets aan de deelnameprijs. Als deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten. Als een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, dan zal er voor iedere delende deelnemer het volledige bedrag van de volledige stand huur gerekend worden. Bij het reserveren van een extra standplaats wordt het volledige bedrag van een standplaats gerekend.

4a. Een marktkraam, gehuurd voor het Dickensfestijn, bij de organisatie van het Dickensfestijn, bestaat enkel en alleen uit:
- 2 staanders

 - 1 schraag/bok

 - 1 balk/legger

 - 1 zeil met daaraan vast twee balken

 - 3 planken
  Wij leveren geen extra zeilen, haringen, spanbanden, die moet u zelf meebrengen als u die nodig denkt te hebben.

 

5. Bij annulering en bij het niet verschijnen op de markt worden er géén gelden gerestitueerd.
 

6. De standplaatsen worden toegewezen door de organisatie. De stand of kraam mag niet worden verplaatst zonder toestemming van de organisatie, noch mag er onderling van standplaats gewisseld worden.

 

7. De inrichting en toegang tot uw marktkraam is op zaterdag mogelijk vanaf 14.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur. Eerder komen heeft geen zin, we zijn dan nog aan het opbouwen! Na 16.00 (zat) / 11.00 (zon) uur kun je niet meer het marktterrein op! De afbouw van de kramen is mogelijk direct na einde Dickensfestijn. Het is niet toegestaan de kraam vroegtijdig in te richten of op te breken. Tussen de aanvang van de markt en de afbouw van de kramen is verkeer niet mogelijk. Het is niet mogelijk je auto of aanhanger achter of bij de kraam te parkeren. Bij het laden en lossen dien je je auto dusdanig te parkeren dat overige auto’s vrije doorgang hebben. Vanaf 16.00 (zat) / 11.00 (zon) uur moeten alle auto's van het marktterrein af zijn. U kunt uw auto GRATIS parkeren in de nabijheid. 

8. Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten dien je je ten alle tijden uitsluitend tot de organisatie te wenden. Aanwijzingen van politie, brandweer, organisatie en medewerkers van het Dickensfestijn Drunen dienen stipt opgevolgd te worden.
 

9. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij aanricht aan derden, de gehuurde stand en aan het materiaal van de organisatie. Bij eventuele schade zal de rekening bezorgd worden bij de schademaker.
 

10. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
 

11. Iedere deelnemer is verplicht zijn standplaats op te ruimen.
 

12. Iedere deelnemer met dranken of voeding moet ervoor zorgen dat bij start van de kerstmarkt er tenminste 1 vuilniszak/bak bij zijn standplaats staat. Tevens dient de standhouder van etenswaren zich te houden aan de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en Brandweer.
 

13. Deelnemers zorgen zelf voor materialen om de kraam af te dichten / te verankeren tegen wind, sneeuw en/of regen. Wij adviseren u  om voldoende klemmen. ankers en touw mee te nemen.
 

14. Deelnemers worden verzocht hun kraam in kerstsfeer aan te kleden!
 

15. Deelnemers die zich vooraf hebben opgegeven voor de speciale Kerstfair in Dickensstijl hebben zich daarmee tevens verplicht zich die dag te kleden in Dickensstijl. 
 

16. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat voor schade ook geleden door deelname aan en of eventuele wijziging en/of afgelasting van de kerstmarkt.
 

17. Als de markt niet doorgaat is geen verhaal op de organisatie mogelijk, niet financieel, niet anderzijds. Een markt kan bijvoorbeeld niet doorgaan door erg slecht weer of door een sommatie of beslissing van de overheid of gezaghebbende instantie.
 

18. Bij het niet voldoen aan boven vermelde voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht voor diegene te verwijderen van de markt en uit te sluiten voor komende markten.
 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 

2. Door het aanmeldformulier te verzenden of door deel te nemen aan de markt verklaard u het reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.

 

*Let op! U moet zich wettelijk kunnen legitimeren, ook bij ons.*
 

bottom of page