top of page

Weer vele nieuwe aanmeldingen van figuranten voor het Dickensfestijn?

Hoe mooi is het om nieuwe figuranten te mogen ontvangen, ontmoeten en uit te leggen wat het Dickensfestijn, sedert ruim 14 jaar, voor een mooi en bijzonder evenement en spektakel is in het centrum van Drunen.

De nieuwe enthousiaste figuranten konden dezelfde middag al kleding uitzoeken waar zij zich happy bij voelen en in kunnen leven in de Dickenstijd. En wat zo leuk is … de jeugd wil vooral als ‘schoffie’ zijn. Geweldig!

Ook waren er veel figuranten die al jaren meedoen en het niet na kunnen laten om zich één weekend in het jaar te verplaatsen in de Dickenstijd. Chapeau!

Schoffies hebben we inmiddels voldoende, maar voor de jeugd zijn er ook nog vele andere leuke rollen in te vullen.

Aanmelden kan nog tot 25 november a.s. dickensfestijn@gmail.com of bellen met Hannie van Spijk (06) 20 20 72 92.


bottom of page